Kim jesteśmy?


"Koszter" to internetowe biuro kosztorysowe zajmujące się realizacją zleceń dla Klientów indywidulanych oraz firm. Mamy bogate doświadczenie w realizowaniu kosztorysów inwestorskich, ofertowych oraz różnicowych wszystkich branż ogólnobudowlanych i instalacyjnych. W dokładny i rzetelny spósób możemy wykonać przedmiar robót na podstawie dokumentacji projektowej a następnie przekazać go w formię koszterysu nakładczego lub ślepego. W naszym profilu działalności znajdują się również wykonastwo szczegółowych specyfikacji technicznych, harmonogramów robót oraz planów przerobów i płatności dla każdej realizowanej inwestycji. Specjalizujemy się w administracji kontraktów na podstawie procedur FIDIC (red & yelow book). Zakres oferowanych usług świadczymy na terenie całego kraju. Szczegółowy opis usług możecie Państwo znaleźć w zakładce "Zakres usług" do czego zachęcamy. Wszystkie tworzone przez nas dokumenty powstają z dbałością o jakość jak i późniejszą efektywność.

profesjonalizm

szybka
realizacja

wysyłka dokumentów

darmowa
wycena

gwarancja satysfakcji

doradztwo

techniczne

Dlaczego my?

Biuro kosztorysowe "Koszter" umożliwia otrzymanie profesjonalnej dokumentacji budowlanej bez wychodzenia z domu lub z biura. Wszystkie potrzbne materiały możesz podesłać za pomocą poczty elektronicznej. Ofertę otrzymasz bezpłatnie już na drugi dzień z terminem realizacji oraz ceną usługi. Nasza firma posiada najnowsze oprogramowanie oraz bieżąco aktualizowane cenniki GUS. Posiadamy ogromne doświadcze w małych i dużych inwestycjach wszystkich branż ogólnobudowlanych i instalacyjnych. 

Decydując się na nasze usługi jesteś na bieżąco informowany o postępie prac. Służymy pełnym doradztwem przy doborze odpowiednich materiałów i technologii. Wszystkie kalkulacje wykonane dla Inwestora, Wykonawcy, Urzedu lub Ubezpieczyciela doprowadzamy do końca procedowania i do zamknięcia tematu. Biuro "Koszter" jest legalnym źródłem pozykania kosztorysu zarejestrowanym w CEiIDG. Każde opracowanie jest podpisane przez Inżyniera Budownictwa. Do każdej usługi jest wystawiana faktura VAT. Nie ma żadnych ukrytych kosztów dodatkowych, za kosztorys płacisz tylko raz kwotę ustaloną w ofercie.


Zakres usług

Dzięki na otrzymasz:

Kosztorys inwestorski

0 PLN / 1 szt

Kosztorys inwestorski ma za zadanie oszacować wartość danej inwestycji. Jest realizowany na podstawie dokumentacji projektowej oraz Katalogów Nakładów Rzeczowych. Współczynniki kosztorysu inwestorskiego zwykle są nieco wyższe w porównaniu do kosztorysu ofertowego. Kosztorys musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389.W późniejszym etapie wartość wszystkich kosztorysów ofertowych jest porównywana do wartości z kosztorysu inwestorskiego. Oblicza się jaki procent wartości stanowi oferta w porówniu do wartośći z koszorysu ofertowego. W ten sposób można przeanalizować czy dana oferta nie ma rażąco niskiej ceny lub czy dany oferent nie skalkululował zbyt wysokiego zysku. W ten sposób można zneutralizować ryzyko przyszłych problemów w czasie realizacji inwestycji. 

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski

Kosztorys ofertowy

0 PLN / 1 szt

Kosztorys ofertowy przygotowuje się w celu złożenia oferty na realizacje danego przedsięwzięcia inwestycyjnego dla Zamawiającego lub Klienta w zależeności czy mamy do czynienia z postępowaniem przetargowych czy z konkursem ofert. Wszystkie złożone oferty są porównywane do siebie oraz kosztorysu inwestorskiego a nastepnie na podstawie wyznaczonych kryteriów dokonywany jest wybór najkorzystniejszej. 

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Kosztorys zamienny

0 PLN / 1 szt

Kosztorys różnicowy to dokument który zmienia i zastępuje kosztorys ofertowy i nie może służyć do wyceny robót nieuwzględnionych w kosztorysie ofertowym (np. robót dodatkowych). Ten rodzaj kosztorysu wykonuje się z uwagi na zmiany w przedmiarze robót pierwotnego kosztorysu ofertowego.

Kosztorys zamienny

Kosztorys zamienny

Kosztorys różnicowy/zamienny

Przedmiar Robót

0 PLN / 1 szt

Przedmiar Robót jest punktem wyjściowym do realizacji każdego rodzaju kosztorysu. W jego skład wchodzą skatalogowane pozycje kosztorysowe na podstawie aktualnej bazy normowej Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz ilość obmiarowa/przedmiarowa robót. Pozycje przedmiaru powinny być w kolejności ich wykonywania na budowie oraz być posortowane według odpowiednich działów oraz branż. Wszystkie ilości przedmiarowe powinny być brane z dokumentacji projektowej lub obmiaru z wizji lokalnej.

Przedmiar Robót

Przedmiar Robót

Przedmiar Robót

Harmonogram robót

0 PLN / 0 szt

Harmonogram robót jest kluczowym elementem każdej inwestycji umożliwającym nie tylko kontrolowanie postępu realizacji robót w czasie ale również informuje nas o odpowiednim zabezpieczeniu środków finansowych na dany etap przedsięwziecia budowlanego. Harmonogram rzeczowo finasnowy może nas ostrzec przed zagrożeniem nieukończenia danego etapu budowlanego przed rozpoczęciem się zimy lub o przygotowaniu więszej ilości gotówki w danym miesiącu na rzecz dostaw betonu. 

Harmonogram robót

Harmonogram robót

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Specyfikacja Techniczna

0 PLN / 1 szt

Specyfikacja Techniczna to opracowanie zawierające wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej.

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

Kosztorys powykonawczy

0 PLN / 1 szt

Kosztorys powykonawczy stosuje się gdy przed przystąpieniem do realizacji robót nie można dokładnie określić zakresu do wykonania np. roboty remontowe. Z uwagi na fakt, że jest ten rodzaj kosztorysu jest wykonywany po zakończeniu robót stanowi on odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów realizacji prac i przysługującego za ich wykonanie wynagrodzenia.

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy

kosztorys powykonawczy

Procedury FIDIC

0 PLN / 1 szt

W zakresie swojej działalności zajmujemy się również administracją dużych kontraktów na podstawie procedur FIDIC. Mamy doświadczenie w realizacjach inwestycji w formule buduj oraz projektój i buduj na podstawie "red book" oraz "yellow book". Do naszych obowiązków należało:

- przygotowywanie Programów Robót na podstawie Subklazuli 8.3,

- przygotowywanie Planów Przerobór i Płatności na podstawie Subklazuli 14.4,

- przygotowywanie Raprtów dziennych, tygodniowych i miesięcznych na podstawie Subklazuli 4.21,

- przygotowanie kalkulacji dla robót dodatkowych i zamiennych wg. KNR,

- przygotowanie wniosków PZJ, zatwierdzeń materiałów oraz Dokumentacji Wykonawcy,

- przygotowanie Przejściowych Świadectw Płatności na podstawie Subklazuli 14,

- pozyskiwanie ofert od Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców,

- przygotowywanie BIOZ,

- prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, Inżynierem.

 

Procedury FIDIC

Procedury FIDIC

Procedury FIDIC

Jak działamy?

Krok 1

Prześlij do nas zapytanie ofertowe. W zapytaniu określ jakim zakresem jesteś zainteresowany oraz podaj ramy czasowe.

Krok 1

Krok 1

Prześlij do nas zapytanie ofertowe. W zapytaniu określ jakim zakresem jesteś zainteresowany oraz podaj ramy czasowe.

Krok 2

Po przesłaniu zapytania ofertowego na następny dzień roboczy powinieneś otrzymać ofertę na wykonanie usługi z określeniem ceny oraz terminu realizacji. 

Krok 2

Krok 2

Po przesłaniu zapytania ofertowego na następny dzień roboczy powinieneś otrzymać ofertę na wykonanie usługi z określeniem ceny oraz terminu realizacji. 

Krok 3

Przeanalizują otrzymaną ofertę. Jeżeli Ci odpowiada poinformuj nas o tym mailowo. W potwierdzeniu prześlij dane do faktury. To będzie syngał aby nasi kosztorysanci rozpoczeli pracę nad zleceniem. 

Krok 3

Krok 3

Przeanalizują otrzymaną ofertę. Jeżeli Ci odpowiada poinformuj nas o tym mailowo. W potwierdzeniu prześlij dane do faktury. To będzie syngał aby nasi kosztorysanci rozpoczeli pracę nad zleceniem.&nbsp

Krok 4

Nasze zlecenia realizujemy dokładnie. Długość czasu zależy od wolnych mocy przerobowych. W trakcie tworzenia kalkulacji kosztorysanci mogę się z Tobą kontaktować w przypadku jakichkolwiek niejasności. 

Krok 4

Krok 4

Nasze zlecenia realizujemy dokładnie. Długość czasu zależy od wolnych mocy przerobowych. W trakcie tworzenia kalkulacji kosztorysanci mogę się z Tobą kontaktować w przypadku jakichkolwiek niejasności.

Krok 5

Zespół "Koszter" wyśle Tobie kosztorys zawierający: stronę tytułową, przedmiar robót, kosztorys, zestaweinia robocizny, materiałów i sprzętów, tabele elementów scalonych oraz procentowy udział wartości danych działów. Na tym etapie możesz przesłać ewentualne uwagi jeżeli się pojawią. Razem z kosztorysem zostanie wysłana faktura VAT z 3-dniowym terminem płatności. 

Krok 5

Krok 5

Zespół "Koszter" wyśle Tobie kosztorys zawierający: stronę tytułową, przedmiar robót, kosztorys, zestaweinia robocizny, materiałów i sprzętów, tabele elementów scalonych oraz procentowy udział wartośc

Krok 6

Po zrealizowaniu zlecenia prosimy o terminowe uregulowanie płatności oraz liczymy na dalszą współpracę z Tobą!

Krok 6

Krok 6

Po zrealizowaniu zlecenia prosimy o terminowe uregulowanie płatności oraz liczymy na dalszą współpracę z Tobą!

CENNIK 2020 

CENY NETTO (bez 23% podatku VAT)

CENA NETTO

ZAKRES USŁUGI

(bez 23% VAT)

Przedmiar robót na podstawie dokumentacji projektowej w formacie DWG/DWX:

 

- jeden obiekt budowlany (mieszkalny) do powierzchni 100 m2:

1.500 zł                       

- jeden obiekt budowlany (mieszkalny) do powierzchni 200 m2:

2.100 zł                       

- jeden obiekt budowlany (mieszkalny) do powierzchni 300 m2:

2.300 zł                       

- jeden obiekt budowlany (mieszkalny) o powierzchni powyżej 300 m2: 

od 2.300 zł                      

- obiekty mieszkalne wielorodzinne, użyteczności publicznej, produkcyjne i inne

wycena indywidualna                       

Kosztorys na podstawie przedmiaru robót zrealizowanego przez biuro KOSZTER:

 

- jeden obiekt budowlany (mieszkalny) do powierzchni 100 m2:

300 zł                       

- jeden obiekt budowlany (mieszkalny) do powierzchni 200 m2:

400 zł                       

- jeden obiekt budowlany (mieszkalny) do powierzchni 300 m2:

500 zł                       

- jeden obiekt budowlany (mieszkalny) o powierzchni powyżej 300 m2:

od 600 zł                      

- obiekty mieszkalne wielorodzinne, użyteczności publicznej, produkcyjne i inne

wycena indywidualna                   

Kosztorys budowlany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Klienta w wersji PDF:

 

- do 20 pozycji kosztorysowych:

325 zł                       

- od 21 pozycji do 50 pozycji:

650 zł                       

- od 51 do 100 pozycji:

1000 zł                       

- powyżej 100 pozycji:

10 zł/pozycja    

Aktualizacja cen kosztorysu (jednego opracowania) zrealizowanego przez biuro KOSZTER:

250 zł                       

Harmonogram Robót Budowlanych:

 

- harmonogram dla jednego obiektu kubaturowego - mieszkalnego do 300 m2:

2.500 zł                       

- harmonogram dla jednego obiektu kubaturowego - mieszkalnego powyżej 300 m2:

od 2.500 zł                       

- harmonogram dla obiektu liniowego (autostrada, droga ekspresowa, linie energetyczne itp.):

od 12.000 zł                      

- harmonogram (Program) na podstawie zapisów FIDIC

wycena indywidualna                   

- harmonogram dla obiektu niewymienionego powyżej             

wycena indywidualna                  

Prowadzenia nadzoru budowy/odbiory robót/pełnienie funkcji Kierownik Budowy:           

wycena indywidualna                

Konsulting w zakresie kontraktó na warunkach FIDIC (określenia, roboty dodatkowe, zamienne, Program, kary umowne, plany przerobó i płatności, Roszczenia):

wycena indywidualna                 

 Przygotowanie specyfikacji technicznych:

wycena indywidualna                

kosztorys włocławek, kosztorys warszawa, kosztorys łódź, kosztorys budowlany, kosztorys do banku, kosztorys do ubezpieczalni, kosztorys budowy domu, koszt budowy domu, kosztorys budowy domy, kosztorys drogi, harmonogram budowy, kosztorys, koszt domu, kosztorys domu jednorodzinnego, dom budowa, cena budowy domu, budowa domu koszt, cennik budowy domu, budowa domu cnnik, koszy budowy, dom koszt budowy, budowa domu cena,  budowa domów cennik, budowa małego domu, koszt postawienia domu, kosztorys domu jednorodzinnego, szacunkowy koszt budowy domu, postawienie domu cena, budowa i remont, sekocenbud, kosztorys sekocenbud, kosztorys budowy domu włocławek, kosztorys budowy domu warszawa